KAMAKO - Corporate design

Katedra marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave je dynamickou a napredujúcou katedrou, ktorej sa darí prepájať teoretické poznatky s praktickými zadaniami od klientov, pri ktorých je potrebné jednotné logo.

Ikona CieľCieľ

Vytvoriť logo a navrhnúť vizuálnu komunikáciu katedry

Ikona IdeaIdea

Abstraktný tvar “ducha”, ktorý je možné rôzne variovať

Ikona NástrojeNástroje

Fixka a papier

Ikona VýsledkyVýsledky

Dizajn manuál s vizualizáciami loga a propagačné video

PROPAGAČNÉ VIDEO

ĎAĽŠIE PROJEKTY

KONTAKT